Wat is reclame? 

wat is reclame

Reclame is een vorm van communicatie met als primaire doel een product of dienst onder de aandacht te brengen bij de potentiële doelgroep zodat deze uiteindelijk overgaat tot het kopen of afnemen van het product of dienst. Je mag wel pas van reclame spreken als een massamedium wordt ingezet én als er voor de reclame betaald wordt. 

Reclame wordt zowel online als offline gemaakt. Offline reclame is onder andere via de TV of een advertentie in de krant en online reclame is bijvoorbeeld via advertenties op Google of Facebook.

AIDA-model

Een model dat helpt bij het opstellen van reclame-uitingen is het AIDA-model. Het model is in de loop van tijd wel uitgebreid, maar in de kern worden vier essentiële stappen benoemd waar een reclame aan moet voldoen. 

 • Attention
  Ten eerste moet de reclame altijd de aandacht trekken van de doelgroep
 • Interest
  Zodra de aandacht van de potentiële klant getrokken is, moet de reclame interesse opwekken bij deze klant. Dit kan door middel van de positieve aspecten van het product of dienst nadrukkelijk te benoemen 
 • Desire
  Een drang of verlangen naar het product of dienst is de volgende stap
 • Action
  Actie is de laatste fase in dit model. Het doel in deze fase is de klant er toe zetten een actie te ondernemen met betrekking tot het product of dienst. Dit kan door in de reclame te vermelden waar de klant het product of dienst kan kopen of afnemen.